Home Vesti Lokalne vesti Profesor Milenić: Bušotina BB-2 u Bogatiću zatvorena zbog ugradnje vodomera za monitoring

Profesor Milenić: Bušotina BB-2 u Bogatiću zatvorena zbog ugradnje vodomera za monitoring

0
Profesor Milenić: Bušotina BB-2 u Bogatiću zatvorena zbog ugradnje vodomera za monitoring

Povodom zatvaranja geotermalne bušotine BB 2 u Bogatiću, kontaktirali smo Rudarsko-geološki fakultet univerziteta u Beogradu, kako bi dobili informacije, a zatim i upoznali javnost sa ranije planiranim aktivnostima na gorepomenutoj bušotini.

Sa detaljima njemu dostupnim nas je upoznao Profesor Dejan Milenić, koji je kazao sledeće:

Za potrebe naručioca – opštine Bogatić, a prema važećem ugovoru,  Rudarsko-geološki fakultet radi Elaborat o rezervama podzemnih voda sa bunara BB-2.

Opština Bogatić nosilac je važećeg istražnog prava za bunar BB-2, izdatog od strane Ministarstva Rudarstva i energetike.

Deo istražnih radova predstavljaju merenja izdašnosti, temperature i uzorkovanje i izrada kompletnih hemijskih analiza.

U prethodnim mesecima, izdašnost je merena preko preliva i/ili hidrometrijskom metodom, izlaskom stručnjaka Rudarsko-geološkog fakulteta na teren.

Kako bi se ubuduće monitoring izdašnosti vršio kontinualno, a ne pojedinačnim merenjima, opština Bogatic (i/ili opštinsko komunalno preduzeće) naručili su poseban vodomer za merenje protoka visokotemperaturnih voda koji je stigao ovih dana u Bogatić.

Takođe, za potrebe izrade testova pritisaka, potrebno je proveriti ispravnost manometra na glavi bunara BB-2.

Koliko smo upoznati, sve te radove izvodi komunalno preduzeće iz Bogatića.

Profesor Dejan Milenić

Koliko ce dana trajati instalacija vodomera i ostale aktivnosti zaista nismo upućeni da prognoziramo.

Upućujemo vas da se za sve detalje možete obratiti opštini, koja poseduje sve ugovore o aktivnostima koje izvodimo.

Profesor Milenić je na kraju dodao:

Koristim priliku da vas iz redakcije MZR nakon letnjih odmora pozovem da budete naši gosti na Fakultetu i Laboratoriji za geotermalnu energiju i energetsku efikasnost, gde bi vam detaljno objasnili sve šta radimo na prostoru Mačve (počev od osamdesetih godina prošlog veka kada smo i otkrili veliku geotermalnu anomaliju na prostoru Mačve pa sve do današnjih dana kada već dve godine sa uspehom radi prva geotoplana u Jugoistočnoj Evropi, i koja je proglašena za reprezentativan Evropski projekat u prošloj godini po izboru Ujedinjenih Nacija).

Bušotina je danas zatvorena i u toku je izvođenje radova.

Autor: Redakcija MZR


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here