Pripadnici policije batinaju mirnog demonstranta

Zaštitnik građana utvrdio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom protesta u julu 2020. godine u Beogradu i Novom Sadu nezakonito i nepravilno postupali prema pojedinim građanima, navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu Ombudsmana.Zoran Pašalić, zaštitnik građana; FOTO: Media centarZoran Pašalić, zaštitnik građana; FOTO: Media centar

Kako je navedno, utvrđeno je da policajci nisu imali vidno istaknute identifikacione oznake i da je Sektor unutrašnje kontrole samo u jednom slučaju utvrdio identitet lica koja su nezakonito postupala.

 – Zaštitnik građana je, po sopstvenoj inicijativi na osnovu saznanja dobijenih iz medija i video snimaka sa društvenih mreža, pokrenuo osam postupaka kontrole pravilnosti i zakonitosti rada MUP-a i utvrdio da u svim tim slučajevima postoje propusti u postupanju policijskih službenika prema pojedinim građanima u periodu od 8. do 11. jula 2020. godine – precizira se u saopštenju.
Protesti u Beogradu FOTO: ATA Images/Antonio AhelProtesti u Beogradu FOTO: ATA Images/Antonio Ahel

Reč je o propustima koji se tiču nedozvoljene upotrebe sile i nezakonite i nepravilne upotrebi sredstava prinude od strane policijskih službenika prema pojedinim građanima.

Time su im, kako navodi ombudsman, povređeni pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta i pravo na dostojanstvo.

– Policijski službenici nisu imali vidno istaknute identifikacione oznake što je otežalo sprovođenje istrage i utvrđivanje njihove individualne odgovornosti – dodaje se.

Zaštitnik građana je kao propust utvrdio i to što Sektor unutrašnje kontrole nije odmah po saznanju, odnosno bez odlaganja, preduzeo sve radnje i aktivnosti u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i pribavljanja dokaza, kao i individualne odgovornosti policijskih službenika koji su nezakonito i nepravilno postupali prema pojedinim građanima.Protest FOTO: Milica VučkovićProtest FOTO: Milica Vučković

Zaštitnik građana doneo je i preporuke u kojima navodi da je potrebno da MUP kontinuiranim obukama obezbedi da svi policijski službenici prilikom primene ovlašćenja postupaju u skladu sa zakonom, kao i da obezbedi da svi policijski službenici prilikom obezbeđenja javnih skupova, održavanja javnog reda i mira i primene policijskih ovlašćenja prema građanima imaju vidno istaknute identifikacione oznake na osnovu kojih ih je moguće lako identifikovati.

– Ministar unutrašnjih poslova, direktor policije i načelnici policijskih uprava će, ostvarujući svoju ulogu u borbi protiv nekažnjivosti za torturu, poslati snažnu poruku da je neadekvatno postupanje prema građanima protivzakonito, neprofesionalno i da podleže odgovarajućim sankcijama. Dostizanje navedenog cilja će se osigurati sprovođenjem delotvorne istrage, utvrđivanjem individualne odgovornosti i sankcionisanjem odgovornih policijskih službenika – navodi se u preporuci.

Zaštitnik građana u preporuci navodi i da Sektor unutrašnje kontrole u budućem radu treba odmah po saznanju da je došlo do nezakonitog postupanja na štetu prava građana preduzima sve radnje usmerene na otkrivanje odgovornih policijskih službenika.

– Zaštitnik građana očekuje da ga MUP Republike Srbije u roku od 60 dana obavesti o postupanju po ovoj preporuci – zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Blic

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име