Jedan od najvećih problema naših građana jesu svakodnevni prekidi nestanka električne energije. Pošto se sva negodovanja i bes prema EDB i njihovim stručnim kadrovima ispoljavaju uglavnom u sebi ili putem društvenih mreža, naša redakcija je istraživala šta se to zbiva i zbog čega se dešavaju prekidi napajanja električne energije.

Nećete verovati, najveći uzrok kvarova su korisnici koji ni danas dan nemaju trofazno električno brojilo iliti narodski rečeno trofaznu struju.

Iz nezvaničnih ali dobro obaveštenih izvora saznajemo da će Elektro Distribucija krenuti u kontrolu potrošača električne energije. Zbog sve većeg broja pritužbi građana na snabdevanje električnom energijom, ali i na stručnu osposobljenost radnika na poslovima na kojima su angažovani EDB je odlučila da krene u kontrolu potrošača električne energije i sa mreže isključi sve potrošače koji imaju neispravan i nepropisan tehničkim uslovima predviđen priključak na el. niskonaponsku mrežu.
Sa električne mreže biće isključivana sva domaćinstva koja ‘’Uredbom o Uslovima Isporuke i Snabdevanja Električnom Energijom’’ ne ispunjavaju propisane uslove. U prvom redu, sa mreže će biti isključivana domaćinstva koja propisanim standardima nemaju odgovarajući priključak sa predviđenim promerom poprečnog preseka kabla i izolacijom kabla, potrošači koji još uvek koriste monofazni priključak na električnu mrežu i nisu predviđenim standardom prešli na trofazni priključak sa trofaznim brojilom a imaju preko 5,75KW opterećenja jedne faze.
Ustanovljeno je da ovakva domaćinstva sa tehnički nepropisnim i neispravnim priključkom najviše štete stabilnosti mreže, stabilnosti napona i urednom snabdevanju el. energijom drugih potrošača.
Ove mere koje će EDB preduzeti, preduzimaju se zbog sve većeg broja slučajeva kratkotrajnih poremećaja energetskog sistema usled pada napona zbog kojih je ugrožena sigurnost rada energetskog sistema.
EDB će preduzeti sve potrebne mere radi veće pouzdanosti i sigurnosti u isporuci električne energije svojim potrošačima – navodi naš izvor.

Autor: Redakcija MZR

Fake News

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име